St. hans feiring 2023

I forbindelse med vår leders plutselige bortgang, blir arrangementet på Prestøy avlyst på St. Hans.

Båtkortesjen går som vanlig, oppmøte ved indre Havn kl 17.

Ruten er som følger: rundt Engøy, Verven, Skjoldnes, Bjørnsundet og Eikvåg, der kortesjen avsluttes. Kortesjen avsluttes med Shantykoret i Eikvåg. Vel møtt!

Hilsen styret i FMF.