Prestøy

Prestøy og skjærgårdsparken i Farsund

I Farsund finner du en variert og fin skjærgårdspark. I innseilingen til Farsund finner du Prestøy, en flott øy med gode fasiliteter. Farsund Motorbåtforening har lagt ned mye arbeid i å gjøre Prestøy til et attraktivt friområde for allmennheten. Med all tilrettelegging innbyr øya til bruk. Her er gode ilandstigningsmuligheter, samt store arealer for rasting og lek. Velkommen til store og små!

Tilrettelegging

Stor og god bryggeplass på trebrygge og steinbrygge med HC- tilpasning.
God dybde ved bryggene, egnet for dyptgående båter og seilbåter. 

Toalett på brygga med hc-tilrettelagt adkomst. Stort oppholdsområde midt på øya godt skjermet fra vær og vind med griller benker og bord. Barnevennlig og idyllisk.
Bryggene har le for de fleste vindretninger.