LEKTER

Vi har en lekter til disposisjon, til frakt av varer, gods eller avfall. Leietaker er ansvarlig for skade som påføres under leieperioden. Varer/gods som fraktes med lekter er ikke dekket av foreningens forsikring. Leietaker må evt. besørge forsikring selv.

Kontakttelefon: 90 57 34 20  (Ikke SMS)

Pris

Priser er gjeldene for 2024 (reguleres 1. kvartal hvert år)

TIDMEDLEMIKKE MEDLEM
1 dag7001 400
Betaling med kort eller VIPPS kode: 85831