LEKTER

Vi har en lekter til disposisjon, til frakt av varer, gods eller avfall. Leietaker er ansvarlig for skade som påføres under leieperioden. Varer/gods som fraktes med lekter ikke dekket av foreningens forsikring. Leietaker må evt. besørge forsikring selv.

Kontakttelefon:90 57 34 20  (Ikke SMS)

Pris

TIDMEDLEMIKKE MEDLEM
1 dag5001 000
Betaling med kort eller VIPPS kode: 85831