Vi kaller inn til generalforsamling Lørdag 9 mars kl. 16:00 i klubbhuset, saker som ønskes tatt opp av medlemmer må være levert til styrets leder Carl Bernhard Carlsen fmf_leder@outlook.com senest 14 dager før generalforsamling.

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning av dagsorden/innkalling
 3. Godkjennelse av medlemmenes stemmerett/fullmakter
 4. Valg av dirigent og referent
 5. Årsberetning
 6. Regnskap for siste kalenderår
 7. Fastsettelse av kontingent
 8. Fastsettelse av slippsatser
 9. Fastsettelse av klubbhusleie
 10. Fastsettelse av lekterleie
 11. Styrets forslag til nytt budsjett
 12. Innmeldte ekstra saker
 13. Valg