Prestøy Frisbeefgolfbane er nå ferdigstilt!!! 👏

Nå er de siste detaljene på plass og frisbeegolfbanen på Prestøy er endelig klar for å ta imot spillelystne fra fjern og nær. Gjennom flere dugnader siden april har ni kurver blitt utplassert i en flott rundløype på øya, like mange utkastplattformer er snekret og solid festet i terrenget, en haug med røde og gule piler er spikret opp i trærne for å vise vei, traseene er ryddet for trær og busker og nå er også ti informasjonsskilt på plass.

Den digitale presentasjonen av banen i appen Udisc er også komplett. Det betyr at de som søker etter baner i distriktet vil få opp Prestøy-banen på lik linje med øvrige baner i området – som Alcoaparken og Biland. I tillegg til mye nyttig informasjon om banene er det også lagt ut mange bilder.

Let the games begin!