Dugnaden på Prestøy lørdag 13. april ble en stor suksess. Det ble en femtimers økt – i overraskende fint vær – der så mange som 27 medlemmer deltok. Prestøy-komiteen organiserte dagen glimrende med god arbeidsfordeling, godt utstyr og god forpleining. Hovedoppgavene denne dagen var å rydde skog og å sette opp resten av frisbeegolf-kurvene. Men vi fikk gjort en god del mer enn det:

* Festplassen på toppen ble raket for løv og flere trær ble fjernet for å gi mer lys.

* Dreneringsgrøfter ble etablert fra toppen og langt nedover hovedstien. Der ble også gamle dreneringsrør som var tette og nærmest forsvunnet i skogbunnen gjort virksomme igjen.

* Av kraftige tømmerstokker ble det laget imponerende flotte benker. De er nå plassert langs hovedstien.

* Seks frisbeegolf-kurver ble montert slik at banen nå er komplett med ni kurver. Traseene ble ryddet for underskog og noen større trær ble felt for å skape en optimal og fantastisk bane. Noe arbeid gjenstår for å gjøre banen helt ferdig, som; utkastplattformer (tee) og informasjonskart.

* Tre store steiner som hadde falt ut av en gammel borg ble ved hjelp av talje tilbakeført.

* I den velfortjente pausen ble det servert grillpølser og drikke.

Det ble gjentatte ganger gitt utrykk for hvor fantastisk denne øya er og etter en slik dugnad skinner den enda mer.

Stor takk til alle som deltok og komiteen som organiserte!

Selv om imponerende mye ble gjort denne lørdagen vil det være behov for noe mer innsats. Det vil derfor bli innkalt til ny dugnad før sommeren. Vi håper mange vil være med da også.