Generalforsamling 06.06.20

GENERALFORSAMLING 06.06. KL 14.00


GENERALFORSAMLING 06.06. KL 14.00
Dagsorden på generalforsamlingen:
1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden / innkalling
3. Godkjennelse av medlemmenes stemmerett / fullmakter
4. Valg av dirigent og referent
5. Årsberetning
6. Revidert regnskap for siste kalenderår
7. Fastsettelse av kontingent
8. Fastsettelse av slippsatser
9. Fastsettelse av klubbhusleie
10. Fastsettelse av lekterleie
11. Godtgjørelse av dugnad / timebank
12. Styrets forslag til nytt budsjett
13. Innmeldte ekstrasaker
14. Valg
Ekstrasaker som skal behandles på møtet må være levert styrets leder (Gunnar Ludviksen mail: gludviks@online.no) innen
14 dager før generalforsamlingen.

.

Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.